Ενεργειακά Έργα

Βασικός στόχος της Collective Energy είναι η πραγματοποίηση ενεργειακών έργων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών της και την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συνεταιρισμού.

Το πρώτο μας έργο πρόκειται να είναι ένα φωτοβολταίκο το οποίο θα ενταχθεί στο σχήμα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering). Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ενέργεια που καταναλώνει το κάθε μέλος θα συμψηφίζεται με το τμήμα της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας που του αντιστοιχεί, ανάλογα με το ποσοστό του επί του έργου, και η διαφορά τους θα τιμολογείται. Το μοντέλο αυτό αποτελεί μια υλοποίηση της λεγόμενης Συλλογικής Ιδιοκατανάλωσης (Collective Self-Consumption).

Για το έργο αυτό έχουμε εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση και, πλέον, βρισκόμαστε στην αδειοδοτική διαδικασία.