Η Collective Energy στο Community Energy Spring Gathering

Η τρέχουσα και άνευ προηγουμένου κρίση των ορυκτών καυσίμων μας καλεί να επανεξετάσουμε ριζικά το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης.

Οι ενεργειακές κοινότητες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτό το πλαίσιο και οι ευκαιρίες για τους πολίτες να αναλάβουν δράση στον ενεργειακό τομέα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε καινοτόμες συνεργασίες που βασίζονται σε κοινοτικές αξίες και δημοκρατικές αρχές. Παρόλα αυτά, πολλοί πολίτες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης αγωνίζονται να ξεκινήσουν τα σχέδιά τους.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη κρίση αναδεικνύει την ανάγκη να ενισχύσουμε τις δημοκρατικές μας αξίες, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια υγιή και ανθεκτική κοινωνία στην περιοχή μας και πέραν αυτής. Ένα σημαντικό μέρος αυτού είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων ‘δρόμων’ για την υλοποίηση του οράματος του συνεταιριστικού κινήματος για την ενεργειακή δημοκρατία και την οικονομία.

Για το σκοπό αυτό, στις 8 με 10 Μάη έλαβε χώρα στην Αθήνα το θερινό σχολείο κοινοτικής ενέργειας, το Community Energy Spring Gathering, το οποίο οργανώθηκε από τη REScoop.eu σε συνεργασία με τον οργανισμό Electra Energy Cooperative.

Μέλη της ενεργειακής μας κοινότητας, Collective Energy, συμμετείχαν ενεργά στο τριήμερο σε διάφορες δράσεις.

Από τα μέλη της κοινότητας στήθηκε σημείο ενημέρωσης των παρευρισκόμενων για το έργο SYNERGIES στο οποίο συμμετέχουμε, και το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου αναφοράς ενεργειακών δεδομένων μέσω της ανταλλαγής καινοτομιών στις αλυσίδες αξίας στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, στις 8 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Living Lab του έργου όπου σε συνεργασία με το Prospex Institute vzw προσπαθήσαμε να ακούσουμε τη γνώμη της τοπικής κοινότητας για την αξιοποίηση των ευκαιριών, αλλά και τα εμπόδια και τις λύσεις στο τομέα των ενεργειακών δεδομένων.

Στη συνάντηση, την οποία συντόνιζε η Collective Energy Cooperative και το Prospex Institute vzw, τονίστηκε ότι η ασφάλεια των δεδομένων, οι καινοτομίες ανοιχτών πηγών για τον τομέα της ενέργειας, καθώς και μια προσέγγιση από κάτω-προς-τα-πάνω, από κοινού με τους φορείς της αλυσίδας αξίας των ενεργειακών δεδομένων, για την αντιμετώπιση αυτού του εγχειρήματος, αποτελούν κρίσιμα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Παράλληλα, τονίστηκε τη σημασία της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών σε όλα τα στάδια της υλοποίησης των χώρων ενεργειακών δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία και η υιοθέτησή τους.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Νέα