Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 21 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Collective Energy, όπου παρουσιάστηκε ο απολογισμός του ΔΣ για τα έτη 2020 και 2021, έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη του Φ/Β έργου και συζητήθηκαν οι στόχοι για τη νέα χρονιά. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για το νέο ΔΣ που θα αναλάβει… Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Νέα, Νέα

Συνάντηση δικτύου ενεργειακών κοινοτήτων

Στις 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η πανελλαδική συνάντηση του δικτύου των ενεργειακών κοινοτήτων με σκοπό να συζητηθεί η δομή, η οργάνωση και οι στοχεύσεις του δικτύου. Η Collective Energy συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες οργάνωση αυτού του δικτύου και θα συμμετάσχει στις σχετικές διαδικασίες συγκρότησής του.