H ενεργειακή κοινότητα

Η Collective Energy είναι μια ενεργειακή κοινότητα πολιτών με έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε στις αρχές του 2020 βάσει του Ν.4513/2018 και έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Για εμάς, τα μέλη της, η Collective Energy είναι ένα μέσο με το οποίο αναζητούμε συλλογικά μονοπάτια που να οδηγούν στην αλλαγή του υφιστάμενου ενεργειακού μοντέλου, με γνώμονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και πολιτικά κριτήρια. Μέσα από αυτή προσπαθούμε να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε αυτά τα μονοπάτια, να κάνουμε πράξη έργα που θα ωφελήσουν εμάς και τους γύρω μας, να συνεργαστούμε με άλλα εγχειρήματα, φορείς, ιδρύματα, επιχειρήσεις και να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση του νέου αυτού θεσμού στην Ελλάδα.

Τι εννοούμε «να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε τα συλλογικά μονοπάτια» …

Η Collective Energy ερευνά όλο το ζήτημα και τη προβληματική της ενεργειακής μετάβασης και των ενεργειακών κοινοτήτων, συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα, εκπονώντας μελέτες και οδηγούς, παρακολουθώντας και καταγράφοντας τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στο τομέα αυτό.

Ποιος είναι ο ρόλος των τεχνολογικών εξελίξεων, όπως τα αυτόνομα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα αποθηκευτικά συστήματα; Πως οργανώνεται η κοινωνία και η οικονομική δραστηριότητα για να ενσωματώσει τις τεχνολογίες αυτές, χωρίς να είναι επιζήμιες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο; Ποιος ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών, των εθνικών πολιτικών, των ευρωπαϊκών θεσμών και των παγκόσμιων συμφωνιών; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που προσπαθούμε να ερευνήσουμε σε θεωρητικό, αλλά πρωτίστως, σε πρακτικό επίπεδο, στη καθημερινή μας ζωή.

Μεταξύ των μελών της ενεργειακής κοινότητας συμπεριλαμβάνονται ερευνητές με εμπειρία χρόνων τόσο στον ενεργειακό κλάδο, και ιδιαίτερα στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται και στο επίκεντρο πλέον της ενεργειακής μετάβασης, όσο και στην κυκλική οικονομία. Ήδη, ως ενεργειακή κοινότητα έχουμε συμμετάσχει στη εκπόνηση διάφορων μελετών, που μπορείτε να βρείτε αναλυτικά εδώ.

Πως μπορούμε «να κάνουμε πράξη έργα»…

Μια από τις βασικές και κεντρικές επιδιώξεις της Collective Energy είναι να υλοποιήσει έργα με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών της καθώς και να αναπτύξει μια “υγιή” οικονομική δραστηριότητα που θα τη βοηθήσει να εδραιωθεί και να ενισχυθεί. Άλλωστε, η ενεργειακή κοινότητα είναι ένα συνεταιριστικό σχήμα, που σημαίνει μια μορφή οργάνωσης με οικονομική δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα.

Ήδη το πρώτο μας έργο βρίσκεται στην αδειοδοτική φάση. Πρόκειται για ένα φωτοβολταικό έργο του οποίου τη παραγόμενη ενέργεια θα μοιράζονται μεταξύ τους τα μέλη της κοινότητας και ευάλωτα νοικοκυριά. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο αυτό και το μοντέλο λειτουργίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αυτό ευελπιστούμε να είναι το πρώτο από μια σειρά έργων, τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να επεξεργαζόμαστε. Η Collective Energy, βάσει του καταστατικού της και του Ν.4513/2018, ως ενεργειακός συνεταιρισμός δύναται να δραστηριοποιηθεί, πέραν της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, στη διανομή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, στην ηλεκτροκίνηση, στη διαχείριση της πλευράς ζήτησης και σε πολλούς άλλους σχετικούς τομείς, που σκοπεύουμε να μελετήσουμε.

Γιατί και με ποιους «να συνεργαστούμε»…

Αυτό που με το καιρό συνειδητοποιούμε όλο και ποιο καθαρά είναι ότι έτοιμη, δοκιμασμένη ή εγγυημένη διέξοδος από τη σύνθετη κατάσταση που βρισκόμαστε δεν υπάρχει, ούτε μπορούμε να την αναζητήσουμε αποκλειστικά σε κάποιο τεχνολογικό επίτευγμα ή οικονομικό μοντέλο, ενώ, φυσικά, δε τη κατέχει κάποια συγκεκριμένη αυθεντία.

Για το λόγο αυτό έχουμε επιλέξει να συνεργαζόμαστε ανοικτά με ιδρύματα, φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενεργειακές κοινότητες και ιδιώτες με τους οποίους θεωρούμε ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε κομμάτι ενός κοινού δρόμου.

Βασικός συνεργάτης μας σε όλο αυτό είναι η ερευνητική ομάδα του SmartRue ΕΜΠ. Επιπλέον, η Collective Energy είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου ενεργειακών συνεταιρισμών RESCoop, ενώ συμμετέχει ενεργά από τη αρχή της ίδρυσής της στη προσπάθεια δικτύωσης των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Πως «συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση του θεσμού»…

Οι ενεργειακές κοινότητες, κατά την άποψή μας, μπορούν υπό προϋποθέσεις να συμβάλλουν δυναμικά στην αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου. Για το λόγο αυτό, η Collective Energy συμμετέχει εξαρχής στη προσπάθεια ο θεσμός αυτός όχι μόνο να γίνει ευρύτερα γνωστός αλλά και να θεμελιωθεί σε σωστές βάσεις.

Αυτό που εμείς αναγνωρίζουμε ως σωστές βάσεις, περιγράφονται με μεγάλη πληρότητα και σαφήνεια στις εφτά συνεταιριστικές αρχές, που αποτελούν το απαύγασμα της μακρόχρονης εμπειρίας του παγκόσμιου συνεταιριστικού κινήματος.

Εμείς, ως Collective Energy, oργανώνοντας και συμμετέχοντας σε ημερίδες, εργαστήρια και συνέδρια, παρέχοντας συμβουλές, μοιραζόμενοι την εμπειρία μας, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε από κοινού με τον υπόλοιπο κόσμο ένα συλλογικό, δημοκρατικό, συνεταιριστικό και κοινοτικό μοντέλο για την επανοικειοποίηση από τις τοπικές κοινωνίες του ενεργειακού τους «χώρου».

Διακυβέρνηση

To βασικότερο όργανο της Collective Energy για τη λήψη αποφάσεων είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της που συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε απαιτείται η λήψη κάποια σημαντικής απόφασης. Στη Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, ανεξαρτήτως συνεταιριστικών μερίδων, έχουν δικαίωμα μιας ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της ενεργειακής κοινότητας το οποίο είναι πενταμελές με διάρκεια θητείας τα δύο έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να υλοποιήσει τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις που ορίζει η Γενική Συνέλευση και αναλαμβάνει τη διαχειριστική λειτουργία του συνεταιρισμού.

Η λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας και των οργάνων της καθορίζεται σαφώς από το καταστατικό της.

Στη Collective Energy υιοθετούμε τις επτά συνεταιριστικές αρχές, που προκύπτουν από τη συσσωρευμένη εμπειρία του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος και που εξασφαλίζουν την ορθή και ομαλή λειτουργία των συνεταιρισμών.

Οι επτά συνεταιριστικές αρχές είναι οι ακόλουθες:

  1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή.
  2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών.
  3. Οικονομική συμμετοχή των μελών.
  4. Αυτονομία και ανεξαρτησία.
  5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση.
  6. Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρσιμών.
  7. Μέριμνα για την κοινότητα.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.