Σε εξέλιξη το πρώτο μας έργο

Με γρήγορους ρυθμούς ξεκίνησαν οι εργασίες για το πρώτο έργο της Κοινότητας, ισχύος 99 κιλοβάτ.

Το έργο μας έχει αδειοδοτηθεί και θα ολοκληρωθεί εντός του 2023, ενώ αναμένεται ότι με την ολοκλήρωσή του θα επωφεληθούν πάνω από 30 νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις της Αττικής μέσω της διαδικασίας του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Η Κοινότητα μας συμβάλλει έτσι με το πρώτο της έργο στη μείωση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, αλλά και ευπαθών νοικοκυριών που θα ενταχθούν στο στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι αυτό το έργο δεν θα ήταν δυνατόν να φτάσει σε αυτό το στάδιο υλοποίησης αν δεν είχαμε την υποστήριξη και συνεργασία Ενεργειακών Κοινοτήτων από όλη την Ελλάδα.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Νέα