Συνάντηση δικτύου ενεργειακών κοινοτήτων

Στις 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η πανελλαδική συνάντηση του δικτύου των ενεργειακών κοινοτήτων με σκοπό να συζητηθεί η δομή, η οργάνωση και οι στοχεύσεις του δικτύου.

Η Collective Energy συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες οργάνωση αυτού του δικτύου και θα συμμετάσχει στις σχετικές διαδικασίες συγκρότησής του.