Συνέργειες Πολιτών: Κλιματική Αλλαγή και Ενεργειακή Μετάβαση

Η Collective Energy και το Σχολείο της Γης ξεκινούν τη συνεργασία για την υλοποίηση του έργου “Συνέργειες Πολιτών: Κλιματική Αλλαγή και Ενεργειακή Μετάβαση”. Το έργο αυτό εστιάζει σε δράσεις με επίκεντρο κοινότητες πολιτών στη περιφέρεια της Αττικής, οι οποίες καλούνται να απαντήσουν στις προκλήσεις που εγείρονται λόγω της κλιματικής κρίσης και της ενεργειακής μετάβασης.

Το έργο έχει ως στόχους:

  • Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει πολίτες και μαθητές για οικολογικά και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση.
  • Να προτείνει λύσεις σε ζητήματα βιωσιμότητας και αειφορίας που αφορούν στην οργάνωση της ανθρώπινης δραστηριότητας και τη διαχείριση των φυσικών πόρων σε αστικές και περιαστικές περιοχές.
  • Να εφαρμόσει ένα καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή μετάβαση με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες, θα αναπτυχθεί επιχειρησιακό σχέδιο ενεργειακής μετάβασης και «οδικός χάρτης» για την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, και τέλος θα υλοποιηθεί έργο εξοικονόμησης ενέργειας με μοντέλο συλλογικής ιδιοκατανάλωσης.

Η συλλογική ιδιοκατανάλωση (Collective Self Consumption) αναφέρεται, γενικά, στο διαμοιρασμό παραγόμενης ενέργειας, συνήθως από ΑΠΕ, μεταξύ πολιτών στους οποίους ανήκει η εγκατάσταση και οι οποίοι έχουν γεωγραφική εγγύτητα και κάποιου τύπου οργάνωση. Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθεί ένα καινοτόμο ενεργειακό έργου για την εφαρμογή της συλλογικής ιδιοκατανάλωσης σε πολίτες-μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας Collective Energy Coop και σε ευάλωτα νοικοκυριά του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Το έργο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αστικά Οικοσυστήματα: Συνέργειες Πολιτών για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Ενεργειακή Μετάβαση» υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Σχολείο της Γης, την Ενεργειακή Κοινότητα Collective Energy, το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο – Προϋπολογισμός: 49.984 ευρώ – Δικαιούχος: ΑΜΚΕ Σχολείο της Γης – Συνδικαιούχοι: Ενεργειακή Κοινότητα Collective Energy, Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.