Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 21 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Collective Energy, όπου παρουσιάστηκε ο απολογισμός του ΔΣ για τα έτη 2020 και 2021, έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη του Φ/Β έργου και συζητήθηκαν οι στόχοι για τη νέα χρονιά. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για το νέο ΔΣ που θα αναλάβει για τη διετία 2022 και 2023.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Νέα, Νέα