Υποστήριξη

Υποστήριξη κοινοτικών ενέργειακών εγχειρημάτων

Η Collective Energy υποστηρίζει ενεργά διάφορες πρωτοβουλίες και προσπάθειες που αφορούν την κοινοτική και συλλογική ενέργεια. Είτε αυτό αφορά φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης είτε πολίτες και επιχειρήσεις, η κοινότητα μας παρέχει στήριξη σε όποιον και όποια τη χρειαστεί αξιοποιώντας το τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο των μελών τής, την εμπειρία της στην οργάνωση και δραστηριότητα παρόμοιων εγχειρημάτων καθώς και το ευρύ δίκτυο συνεργατών της.

Οργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη πληροφόρηση της κοινωνίας για θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, την ενεργειακή μετάβαση και τις ενεργειακές κοινότητες. Ακόμα πιο σημαντικό, όμως, θεωρούμε αυτή η πληροφόρηση να είναι, αφενός μεν εμπεριστατωμένη, αφετέρου δε ανεξάρτητη από το κυρίαρχο λόγο. Για το λόγο αυτό επιδιώκουμε να συμμετέχουμε σε σεμινάρια και ημερίδες που αφορούν αυτές τις θεματικές και να μοιραζόμαστε τις γνώσεις και εμπειρίες μας.

Συμμετοχή σε δίκτυα ενεργειακών κοινοτήτων

Η Collective Energy είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου ενεργειακών κοινοτήτων REScoop.eu και συμμετέχει στα διάφορα Working Groups του δικτύου.

Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στη προσπάθεια οργάνωσης ενός δικτύου πολιτικής εκπροσώπησης των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα που θα έχει ως στόχο την θεσμική προάσπιση των δικαιωμάτων των ενεργειακών κοινοτήτων, το συντονισμό των δράσεων τους καθώς και την υποστήριξη μεταξύ τους σε πολλαπλά επίπεδα.