Aίτημα γνωστοποίησης θέσεων προς τα κόμματα από την Εθνική Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων

Η Εθνική Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων προχώρησε στη σύνταξη ενός κειμένου, το οποίο και στάλθηκε σε όλα τα κόμματα που είναι υποψήφια στις ερχόμενες εθνικές εκλογές.
Το κείμενο που συντάχθηκε έχει τη μορφή αιτήματος γνωστοποίησης των θέσεων του κάθε κόμματος σε σχέση με τα θεσμικά και ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τις ενεργειακές κοινότητες καθώς και τις σχετικές υποστηρικτικές πολιτικές.
Στη συνέχεια μπορείτε να διάβασετε το πλήρες κείμενο, καθώς και τους οργανισμούς και τις Ενεργειακές Κοινότητες που το συνυπογράφουν, ανάμεσά τους και η Collective Energy.

Εθνική Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων                             

ΠΡΟΣ: ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : «Αίτημα της Εθνικής Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων για τις θέσεις και τις προτάσεις του κόμματός σας σχετικά με τα θεσμικά και ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τις ενεργειακές κοινότητες & σχετικές υποστηρικτικές πολιτικές.»

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 αναγνώρισε θεσμικά το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά ενέργειας, μέσω του Πακέτου Οδηγιών «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». Συγκεκριμένα οι Οδηγίες ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 αναγνωρίζουν τις “Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Communities” καθώς και τις “Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών – Citizen Energy Communities”, αντίστοιχα. Καθώς η προθεσμία για τη μεταφορά των Οδηγιών έχει παρέλθει εδώ και 2 χρόνια, κάθε Κράτος Μέλος οφείλει να έχει δημιουργήσει σήμερα ένα νομοθετικό πλαίσιο αναγνωρίζοντας τις ενεργειακές  κοινότητες ως διακριτούς παράγοντες στην αγορά ενέργειας. Οι σχετικές εθνικές νομοθεσίες οφείλουν να συμπληρώνονται από ένα υποστηρικτικό πλαίσιο [Άρθρο 22(4) της Οδηγίας για τις ΑΠΕ], δηλαδή συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη τέτοιων σχημάτων. Ωστόσο, η πρόσφατη νομοθεσία, ενώ αντιμετωπίζει μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες, αφήνει σημαντικό κομμάτι τους άλυτο, ενώ κατά σημεία δημιουργεί και νέα προβλήματα όπου σε συνδυασμό με δυσνόητες διατάξεις δημιουργεί αβεβαιότητα και προβληματισμό.

 Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ενεργειακή μετάβαση. Μέχρι το 2050, 1 στους 2 Ευρωπαίους πολίτες μπορούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια, καλύπτοντας έως και το 45% των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης.          Στην Ελλάδα λειτουργούν δεκάδες αυθεντικές ενεργειακές κοινότητες ευρείας βάσης, με ελεύθερη συμμετοχή, επιτρέποντας, καταρχήν, σε χιλιάδες πολίτες να επωφεληθούν από τοπικά έργα παραγωγής και συλλογικής ιδιο-κατανάλωσης καθαρής ενέργειας, εξοικονόμησης, και ηλεκτροκίνησης, και ταυτόχρονα, να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση των γεωγραφικών Περιφερειών όπου δραστηριοποιούνται, διεκδικώντας το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργειακού χώρου (κατά περίπτωση έως και 100%) και αναπτύσσοντας το σύνολο των πλέον δόκιμων και τεχνικά ώριμων τεχνολογιών, επιστρέφοντας στις τοπικές κοινωνίες τα μέγιστα δυνατά οφέλη της ενεργειακής μετάβασης. αναπτύσσοντας  μεταξύ άλλων. Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά, και οικονομικά οφέλη  που μπορούν να προσφέρουν οι ενεργειακές κοινότητες, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις που οι τελευταίες αντιμετωπίζουν, ρωτάμε:

Ποιες είναι οι προγραμματικές σας θέσεις όσον αφορά στις ενεργειακές κοινότητες;

Πώς σκοπεύει το Κόμμα σας να στηρίξει τον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων;

Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου;

Πώς προτίθεστε να υποστηρίξετε την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων δίνοντας προτεραιότητα στο διαμοιρασμό του οφέλους τους στους πολίτες;

Σε αναμονή της επίσημης απάντησής σας,

Οι Συνυπογράφουσες Ενεργειακές Κοινότητες & Υποστηρικτικές Οργανώσεις

Electra Energy Cooperative

Ενεργειακή Κοινότητα ΥΠΕΡΙΩΝ

Ενεργειακή Κοινότητα “Ηλιοτρόπιο Λέσβου”

Ενεργειακή Κοινότητα Νοτίου Αιγαίου Αλληλενέργεια

Ενεργειακή Κοινότητα “Κοινέργεια”

Δίκτυο Ενεργειακών Κοινοτήτων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Δυτ. Μακεδονίας “Όφελος”

Ερευνητική Ομάδα Smart Rue ΕΜΠ

Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα

Ενεργειακή Κοινότητα Collective Energy

Greenpeace Greece

WWF Ελλάς

Ενεργειακή Κοινότητα Αττικής

Προμηθέας Ενεργειακή Κοινότητα

ΕΣΕΚ Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Νέα