Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος και ο ρόλος των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Video)

H Electra Energy και το P2P lab, αντλώντας από παραδείγματα Ενεργειακών Κοινοτήτων σε όλη την Ελλάδα, δημιούργησαν τό ακόλουθο βίντεο το οποίο παρουσιάζει το πως ο εκδημοκρατισμός της ενέργειας, μέσω τον ενεργειακών κοινοτήτων, μπορεί να να μετασχηματίσει το ενεργειακό και το οικονομικό-κοινωνικό σύστημα προς μετα-αναπτυξιακές κατευθύνσεις.